Plaats De Wereld is maatschappelijk en mondiaal betrokken: we begeleiden mensen richting actief burgerschap, wisselen kennis en ervaring uit en steunen kleinschalige ontwikkelingsprojecten in alle werelddelen. Centraal daarbij staan:

  • Duurzaamheid en natuurlijke materialen: een milieubewuste bedrijfsvoering vanuit principe.
  • Hergebruik: als tegenhanger voor de consumptiementaliteit, willen we dat wat 'over' is hergebruiken. Het hele erf is met hergebruikte materialen ingericht en opgeknapt.
  • Natuurlijk & gezond: dat geldt zowel voor de wijze waarop we tuinieren als ook het culinaire aanbod waarin verse natuurlijk geteelde producten worden gebruikt.
  • Christelijke identiteit. Dit betekent onder andere dat we respect hebben voor ieder mens, goede rentmeesters willen zijn voor onze planeet en waar dat in ons vermogen ligt praktisch willen bijdragen aan een eerlijker wereld.
  • Wat betreft de inrichting van ons werelderf kiezen we ervoor om attributen, beelden of andere culturele uitingen te exposeren die aansluiten bij deze levenshouding en die bijdragen aan welzijn van mensen.