Samenwerking

Wij zijn blij met de samenwerking met de volgende instanties en bedrijven:

 • De gemeente Tynaarlo: zij subsidiëren de activiteiten die als laagdrempelige werk- en ontmoetingsplek kunnen worden aangemerkt, zodat ook mensen die maatschappelijk weinig actief zijn weer mee kunnen doen met ondersteuning. www.tynaarlo.nl
 • Sociale teams: wederzijdse kennisdeling, verwijzing en advisering. www.tynaarlo.nl
 • HANNN, Het Healthy Aging Netwerk Noord Nederland heeft Plaats de Wereld aangemerkt als Blue spot, een plek die bijdraagt aan gezond ouder worden. www.hannn.eu
 • Website Vries.nu: we zijn blij met de publiciteit en ondersteuning van Vries.nu www.vries.nu
 • Vereniging voor Volksvermaken Vries: samen met het VVV organiseren we ieder jaar de kinderspeldagen www.volksvermakenvries.nl
 • Hoveniersbedrijf Carpe Diem: Hedzer Henning zet zijn bedrijf en organisatietalent regelmatig in en werkt mee in de organisatie van evenementen en het opstarten van het nieuwe groene project De Dorpstuin. www.hoveniersbedrijfcarpediem.nl
 • Welkoop in Vries: beschikbaar stellen zaden voor de Dorpstuin. www.welkoop.nl
 • Bert Smits van Smits Financieel Beheer in Vries verzorgt onze administratie. We zijn hier heel tevreden over en bevelen hem van van harte aan. https://www.smitsfb.nl/Smitsfb/Home.html
 • Interzorg Kornoeljehof activiteitenbegeleiding in Vries: De handwerkgroep breit dekens voor de goede doelen die Plaats de Wereld ondersteunt. www.interzorg.nl
 • Stichting Development Support Front: zij onderhoudt contact met de kleinschalige ontwikkelingsprojecten die wij ondersteunen en wij werken samen in voorlichting en educatie t.b.v. wereldwijde solidariteit.
 • De dorpskerk in Vries: regelmatig zijn er gezamenlijke activiteiten, zoals koken voor oud en jong, workshops rond duurzaamheid. www.pkn-vries.nl
 • IVN afdeling Vries: samen organiseren we natuuractiviteiten en worden er kinderactiviteiten bij Plaats de Wereld gehouden. www.ivn.nl
 • Duurzaam Erf De Cuynder in Donkerbroek, een initiatief van Marike en Leo de Wolf. We delen de passie voor zelfvoorzienend en duurzaam leven en wereldwijde solidariteit. We werken samen in het organiseren van workshops. www.decuynder.nl