Sponsoring

Plaats de Wereld zet zich in voor wereldwijde solidariteit en educatie & inspiratie rond duurzaam leven. We hebben de overtuiging dat we alleen samen de wereld (dichtbij en ver weg) eerlijker en mooier kunnen maken. We zoeken sponsors die ons helpen om die missie mogelijk te maken.

In ons activiteitencentrum komen veel mensen over de vloer, 5000-6000 bezoekers per jaar, bijna 100 vrijwilligers en meer dan 75 mensen die een community hebben gevonden in onze werk- en pleisterplaats, Voor sommigen is dit de plek om de draad van een sociaal actief leven weer op te pakken (mensen met psychische of chronische ziekte, handicaps of sociaal isolement). Voor het runnen van deze werk- en pleisterplaats zijn we voor een groot deel afhankelijk van giften en sponsoring. Daarom hebben we de club van 100 vrienden en een sponsoractie. Plaats de Wereld is een stichting met ANBI-status in Vries

Word onze vriend!
Plaats de Wereld heeft een club van Vrienden die onze stichting met €100,- per jaar financieel ondersteunt. Deze Vrienden maken hiermee de educatieve activiteiten en ontmoetingsfunctie van de ateliers en tuin mogelijk.

Ook Vriend worden? Heel graag! Doordat de stichting een ANBI-status heeft, is uw gift fiscaal aftrekbaar. Een periodieke gift leidt tot een groter belastingvoordeel dan een eenmalige gift als u minimaal 5 jaar jaarlijks een periodieke gift geeft. Hiervoor is een simpele overeenkomst nodig. Als u hierin interesse heeft, kunt u contact opnemen via de mail info@plaatsdewereld.nl of telefonisch 0592-795340 of 06-52212806. Voor een persoonlijke berekening van uw belastingvoordeel zie mijn ANBI-gift aan Plaats de Wereld

Direct Vriend worden? Maak je bijdrage rechtstreeks over op rekeningnummer NL 84 TRIO 0254 6628 11 t.n.v. Stichting Plaats de Wereld o.v.v. Word onze Vriend

of betaal direct met iDeal via de webwinkel >>

We ontmoeten onze Vrienden graag regelmatig. Daarom informeren we de Vrienden van Plaats de Wereld als eerste over ontwikkelingen via Vriendennieuws. Op onze jaarlijkse vriendenavond geven we informatie over onze plannen voor het nieuwe jaar onder het genot van een wereldhapje en drankje.