Stichting en Bestuur

Plaats de Wereld is een stichting, opgericht in januari 2012 en door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).Ons fiscaal nummer is 8513.41.081. De ANBI-status houdt in dat giften aan Plaats de Wereld fiscaal aftrekbaar zijn.

Om de organisatie beter te leren kennen, laten de statuten zien wat het doel van de stichting is en hoe de rechtspersoon er juridisch uitziet. Ons organisatie-paspoort beschrijft in het kort wie we zijn en wat we doen. Dit paspoort is verder uitgewerkt in ons beleidsplan , ons jaarplan en in het jaarverslag over het afgelopen jaar.

Rond 1 mei verschijnt het verslag van het voorgaande jaar en het jaarplan voor het komend jaar. Het financiële jaarverslag wordt hier ieder jaar uiterlijk op 1 juni gepubliceerd.

Plaats de Wereld wordt gevormd door oprichters Yvonne en Johan Westerhof en een groot team van rond de 90 vrijwilligers. Plaats de Wereld heeft een directeur en een Raad van Toezicht. Deze Raad van Toezicht beoordeelt of de uitgevoerde activiteiten passen binnen de doelstelling van Plaats de Wereld. De Raad van toezicht wordt gevormd door:

  • mevrouw mr. A.A. (Anneke) van der Geest, programma manager sociaal domein gemeente Assen – voorzitter
  • mevrouw dr. M. (Marieke) Roemeling van Rhijn, klinisch geriater i.o. – algemeen lid
  • mevrouw drs. B. (Barbara) Dijksma, GZ psycholoog – algemeen lid
  • mevrouw T. (Tica) Veldhuijzen van Zanten – algemeen lid

Lees hier het