Zorg voor dak- en thuislozen in Kirgizië, Centraal-Azië

Dagcentrum en Hospice voor daklozen

In de hoofdstad Bishkek biedt een dagcentrum voor daklozen, medische zorg, maatschappelijk werk, schone kleding en warme maaltijden aan dak- en thuislozen. Naast het dagcentrum is er een hospice gebouwd dat palliatieve zorg geeft aan daklozen die terminaal ziek zijn. Veel daklozen zijn verslaafd aan alcohol en zijn lichamelijk erg ziek. Veelal sterven ze op straat. Het hospice biedt daklozen in hun laatste fase een veilige plek waar ze op waardige wijze hun laatste fase kunnen doorbrengen.

Meer informatie is te vinden op de website van het daklozencentrum: www.fountainoflife.kg

Mocht u geld willen doneren, dan kan dat via onze stichting:
Bank: NL84 TRIO 0254 6628 11 t.n.v. stichting Plaats de Wereld, o.v.v. daklozencentrum Azië

Rehabilitatie voor dak- en thuislozen met een alcoholverslaving

Alcoholverslaafden die hun leven op straat achter zich willen laten kunnen terecht in het opvangcentrum van Musa. Musa en zijn vrouw Raya runnen een rehabilitatiecentrum vlakbij de hoofdstad Bishkek in Kirgizië. Ze begonnen in 2004 in een oude houtmolen, maar omdat deze koud en tochtig was, is met ondersteuning een mooi gebouw neergezet. Dit opvangcentrum biedt plek aan 20 personen.

In de loop der jaren is er al heel wat doorstroming geweest: mensen die een nieuw bestaan hebben opgebouwd of weer zijn herenigd met hun familie, naast mensen die hun verslaving toch nog niet het hoofd konden bieden en uit het centrum zijn weggegaan. Sommige gasten zijn deel geworden van de familie omdat ze psychisch en sociaal te beschadigd zijn om weer een zelfstandig leven op te pakken, Musa’s centrum staat goed bekend. Niet alleen werkt hij samen met nationale en internationale organisaties die in Bishkek noodhulp bieden aan daklozen, hij krijgt ook veel steun en hulp van de lokale bevolking in de omgeving van het centrum.

Er zijn drie doelen in het project van Musa:

  1. afkicken van de alcohol;
  2. herstel van relaties;
  3. terug keren in de maatschappij.

Dankzij de schaapskooi, waar Plaats de Wereld ook inzamelingsacties voor heeft georganiseerd, is het project deels zelfvoorzienend. We onderhouden een vriendschapsband met het daklozencentrum in Bishkek, met Musa en Raya, bezoeken het project eens in de zoveel jaar en ondersteunen financieel als er specifieke behoeften zijn.

Mocht u geld willen doneren, dan kan dat via onze stichting:
Bank: NL84 TRIO 0254 6628 11 t.n.v. stichting Plaats de Wereld, o.v.v. Musa