Kansen voor Kinderen van Chiloé, Zuid Chili

Rosio en Ana Maria en hun team werken al 30 jaar in de Chiloé-archipel in het prachtige maar onherbergzame Zuiden van Chili. De organisatie is gevestigd in Castro, een van de steden van het hoofdeiland. Met steun vanuit Nederland is een prachtige basis gebouwd van waaruit het team haar werk doet, waar kinderkampen worden georganiseerd en mensen van de eilanden die naar het ziekenhuis moeten of die kinderen die in het voortgezet onderwijs studeren bezoeken, kunnen logeren.

Een van de kernactiviteiten van de organisatie is het bieden van gezinsondersteuning op de eilanden en educatieve ondersteuning met workshops en cursussen op vier basisscholen. Beide met als doel kinderen te begeleiden bij het ontwikkelen van een hoopvol en gezond leven. Ook worden kindervakantiekampen gehouden waar jaarlijks zo’n 100 kinderen aan meedoen die anders niet op vakantie kunnen.

De organisatie kan haar werk doen, dankzij financiële ondersteuning door middel van giften uit binnen- en buitenland. Sinds 1999 is er samenwerking tussen de organisatie in Chiloé en mensen in Nederland. Stichting Development Support Front, Plaats de Wereld en Kansen voor Kinderen in Ontwikkelingslanden ondersteunen dit mooie project in Chili. Naast financiële ondersteuning wisselen we ervaringen uit, adviseren we en bezoeken we het project tweejaarlijks en komen Rosio en Ana Maria eens in de vijf jaar op bezoek in Nederland.

Lees het verslag van wat er in 2023 is gebeurt:
evaluatieKansenvoorKinderenChiloe2023

Voor een filmpje met een reisverslag van de reis van september 2023: https://www.youtube.com/watch?v=7JbHiXCgoQs